BİLGİ VE RANDEVU İÇİN

+90 212 542 59 25

+90 555 440 55 22

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme güçlüğü çocuğun zeka düzeyinin normal sınırlarda ya da normalin üstünde olmasına rağmen; okuma yazma ya da matematik alanında zeka, yaş ve eğitim düzeyinin altında performans göstermesidir. Ancak okul başarısının düşük olması öğrenme güçlüğü tanısı koymak için her zaman tek başına yeterli olmaz.Çocuğun görsel,işitsel yetersizliği veya dil bozukluğu mevcutsa  ya da düşük motivasyona sahipse veya farklı bir problem yaşıyorsa  da iyi performans sergileyemiyor olabilir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Nasıl Meydana Gelir?

Duyular yoluyla edindiğimiz bilgi öncelikle beyne ulaşıp,anlaşılmalı,ardından belleğimizde depolanmalı ve gerektiğinde uygun yerde kullanılmalıdır.Bu şekilde öğrenme meydana gelir.Öğrenme güçlüğü ise bu sürecin bir ya da birkaçında sorun yaşanmasıyla oluşur.Öğrenme güçlüğü olan çocuk aynı zamanda sosyal becerilerde de yetersizlik yaşayabilir.

Nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte merkezi sinir sisteminin işleyiş bozukluğundan  kaynaklandığı düşünülmektedir.Kan uyuşmazlığı, doğum sırası  ve sonrasında yaşanan birtakım olaylar,beyin hasarı( vurma,çarpma) gibi etkenler özel öğrenme güçlüğüne neden olabilir.

Okul öncesi dönemde de bazı belirtiler olmasına karşın genelde çocuk okula başladıktan sonra tanı koyulur. Çocukların -20’sinde bu sorun görülmektedir.