BİLGİ VE RANDEVU İÇİN

+90 212 542 59 25

+90 555 440 55 22

Çocuk Terapisi

Çocuklarla yürütülen terapi çalışmaları yetişkinlerden farklılık gösterir. Yetişkinler genelde kişisel kararları neticesinde psikoloğa başvururlar ve sıkıntılarının belli bir oranda farkındadırlar. Oysa çocuklar kendi başlarına terapiye başlama kararı almazlar. Çevrelerindeki yetişkinlerin yönlendirmesi ile terapiye başlarlar.

Terapi süreci ebeveyn görüşmesi ve çocuğun değerlendirmesi ile başlar. Sonrasında nasıl bir yol izleneceği belirlenir. Çocuklarla yürütülen çalışmalarda en sık kullanılan yöntemler oyun terapisi ve psiko-eğitsel çalışmalar kapsamında öğrenme, dikkat ve sosyal becerilerini destekleyici çalışmalardır. Aynı zamanda gerekli görüldüğünde gelişim ve zeka testleri de uygulanmaktadır.

Bakırköy mevkiinde bulunan merkezimizde çocuğunuzun yaşadığı her türlü probleme çözüm bulabilirsiniz.

Oyun Terapisi

Çocuklar duygularını ve yaşadıklarını sözel olarak yetişkinler gibi ifade etme becerisine sahip değildirler. Onların kendilerini en iyi ifade edebildikleri ve en rahat oldukları yer oyun ortamıdır. Çocuğun dili oyun, kelimeleri ise oyuncaklardır. Sözel olarak ifade ettiklerinde söylediklerinden ötürü cezalandırılacaklarını düşünen çocuklar duygularını konuşarak ifade etmek yerine oyuncakları kullanarak açığa vururlar. Aynı zamanda oyun sırasındaki canlandırmalar ve oyuncakların sembolik olarak kullanımıyla olumsuz duygusal deneyimlerini yeniden yapılandırma olanağı bulurlar.

Çocuk Terapisinde Çalışılan Konulara Bazı Örnekler:

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)
 • Çocuk-Aile İletişimi
 • Disiplin Yöntemleri ve Sınır Koyma
 • Etkili Anne – Baba Olabilme
 • İlk Temel Alışkanlıklar
  • Çocuklarda Yemek Yeme Alışkanlığı ve Beslenme Sorunları
  • Çocuklarda Uyku Sorunları
  • Çocuklara Tuvalet Alışkanlığı Kazandırma
  • Çocukluk Dönemi Uyum ve Davranış Problemleri
  • Tırnak Yeme
  • Parmak Emme
  • Alt Islatma (Enürezis)
  • Dışkı Kaçırma (Enkoprezis)
  • Tikler ve Tourette Sendromu
  • Takıntılar
  • Korku ve Kaygılar
  • Kardeş Kıskançlığı
  • Çalma Davranışı
  • Yalan Söyleme
  • Çocuklarda Öfke ve Saldırganlık
 • Özgüven Sorunu ve İçedönük Çocuklar
 • Boşanma Sürecinde Çocuk
 • Okul Fobisi ve Okul Reddi
 • İnternet Bağımlılığı ve Teknolojinin Gelişim Sürecine Etkisi

Ergen Terapisi

Ergenlik dönemi gencin birçok değişikliği bir arada yaşadığı bir süreçtir. Fiziksel değişimin yanı sıra duygusal ve sosyal alandaki değişimlere de entegre olmaya çalışılır. Bütün bunlar olurken devam etmekte olan bir okul hayatı ve başarılı olunması gereken dersler, sınavlar vardır. Bu süre zarfında yolunda gitmeyen bazı durumlar baş gösterebilir. Gencin kendisi veya yakın çevresi bu durumu fark edebilir. Böyle zamanlarda profesyonel destek almanın önemi büyüktür.

Ergen Terapilerinde Çalışılan Konulara Bazı Örnekler:

 • Ergen-Aile ilişkileri
 • Gençlik Dönemi Özellikleri ve Sorunları
 • Ergenlik Dönemimde Uyum ve Davranış Bozuklukları
 • Özgüven Problemleri
 • Sosyal Fobi
 • Verimli Ders Çalışma ve Okul Başarısı
 • Motivasyon ve Dikkat Problemleri
 • Sınav Kaygısı