BİLGİ VE RANDEVU İÇİN

+90 212 542 59 25

+90 555 440 55 22

Psikolog Kimdir?

Psikoloji bilimi; insanın duygu, düşünce ve davranışlarını inceleyen, bunların ortaya çıkış nedenlerini araştırarak; nasıl değiştirilebileceğini ortaya koyan bir bilim dalıdır.Yaklaşıl 130 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen ülkemizde son zamanlarda gelişim gösteren yeni bir alandır.Bu sebeple insanlar psikoloğun kim olduğu ve bu mesleğin nasıl icra edildiği konularında net bir bilgiye sahip değillerdir.

Psikologlar, kişilerin yaşamları süresince karşılaştıkları sorunlardan ötürü içlerinde bulundukları durumun sebeplerini araştırarak doğru ve etkili çözüm yolları bulmalarına yardımcı olurlar.Aynı zamanda kişinin iş, aile ve diğer çevresel problemleriyle başa çıkabilmesi için özel beceriler geliştirmesinde onlara destek verir.

Psikologlar asla yargılamaz, eleştirmez ve suçlamaz. Kişileri kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmediği gibi; onlar adına karar vermez ya da onların kararlarını değiştirmeye zorlamaz.

Psikolog ile Psikiyatrist Arasındaki Fark Nedir?

Psikologlar ve psikiyatristler aldıkları eğitim ve uyguladıkları yöntemlerle birbirinden ayrılırlar.Psikolog, psikoloji eğitimi alır ve psikoterapi alanında uzmanlaşır. Psikiyatrist ise tıp eğitimi alarak ruhsal sorunlara ilaçla müdahale etme üzerine yoğunlaşır. Çoğunlukla her iki uzman işbirliği içinde çalışır. İhtiyaca göre ilaç ve psikoterapiye beraber devam edildiği durumlarda başarı oranı daha yüksektir.

Hangi Durumda Psikolojik Desteğe Başvurmalıyım?

İçinde bulunulan süreç yaşamı olumsu yönde etkilemeye başladıysa ve artık bu durumla baş etmekte zorluk çekiliyorsa bir uzmandan destek almak yararlı olacaktır.

Her insan yaşamının belirli döneminde psikoloğa gitme ihtiyacı hissedebilir. Bu durum oldukça normaldir.

Psikolog ile Yapılan Görüşmeler Gizli, Kalır mı?

Seans sırasında danışanın terapiste aktardıkları terapi odasında kalır ve üçüncü kişilere aktarılmaz.Ancak kişinin kendisine veya bir başkasına zarar verme durumu söz konusu ise danışanın da bilgisi dahilinde gerekli yerlere haber verilir.

Seansların Süresi Ne Kadardır?

Seans süreleri kişilerin başvurdukları probleme göre haftada bir veya iki kez bir saat olacak şekilde danışan ve terapistin ortak kararı ile belirlenir.Terapi sürecinin etkili ve faydalı olabilmesi için belirlenen gün ve saatlerde seanslara düzenli olarak katılmak önemlidir.

İlk Seans Nasıl Gerçekleşir?

İlk seansta psikolog, başvuran kişiyi klinik anlamda değerlendirir.Kişinin hangi sorun doğrultusunda başvurduğunu, bu sorunun nasıl başladığı ve hangi şekilde ilerlediği öğrenilir. Bu görüşmeye istinaden terapist seansları yapılandırır.

Psikologlar İnsanlara Nasıl Yardımcı Olurlar?

Psikologlar eğitimini aldıkları yönelim doğrultusunda danışanlara yardımcı olmaktadırlar. Psikoterapi, birçok araştırma ve bilimsel çalışmanın desteklediği profesyonel bir tekniktir.

Psikoterapinin Etkili Bir Sonuç Vermesi Nelere Bağlıdır?

Terapi esnasında kullanılan tekniklerin yanı sıra terapist ile danışan arasındaki ilişki de son derece önemlidir.Danışanın terapistine inanması ve güvenmesi gerekir.