BİLGİ VE RANDEVU İÇİN

+90 212 542 59 25

+90 555 440 55 22

Tik Bozukluğu Nedir ?

Tik Bozukluğu

Tik bozukluğu, bir veya birden fazla kas grubunun istem dışı hareketleriyle oluşan bir bozukluktur.İki grupta ele alınır:

Basit Tikler

Kompleks Tikler

Basit tikler; göz kırpma, ayak sallama, boğaz temizleme şeklinde herhangi bir anlam içermeyen ses ve hareketlerdir. Kompleks tikler ise birden fazla kas grubunu kullanır, birbirini takip eder ve anlamlıdırlar.Zıplama, tekme atma gibi.

18 yaşından önce genelde ortaya çıkar ve erkeklerde daha sık görülür.En sık görüldüğü yaşları 6-7 ile 11-13 yaşları olarak belirtilir.Tik bozukluğu olan çocuklar yapı itibariyle ürkek, titiz, duygusal, duygularını ifade etmekte zorlanan kaygılı yapıya sahip çocuklardır.Tik bozukluğu olan kişilerde genelde bu bozuklukla beraber takıntı, dikkat sorunları, kaygı bozuklukları da görülür.Bazı tikler arkadaşlarının tik veya benzeri davranışlarını model alma yoluyla da oluşabilir.Ailenin çok fazla uyarıda bulunmaması tiklerin azalmasını ve zamanla kaybolmasını kolaylaştırır..Çoğu tik zamanla kendiliğinden kaybolur. ! seneyi geçmesi halinde tikler kronikleşmiş sayılır ve tedavi geciktirilmeden başlanmalıdır.

Tikler alışkanlık ile karıştırılmamalıdır. Tikler otomatik ve istemsizdir; alışkanlık ise bilinçli bir şekilde gelişmiştir.Alışkanlığı gerçekleştiren kişi bundan haz alır; fakat tik bozukluğu olan kişi huzurlu değildir.Tiklerin şekli, süresi hep aynıdır. Oysa alışkanlık değişiklik gösterir.

Tikler bazı fiziksel rahatsızlıklarla karıştırılmamalıdır.Mesela alerjisi olan bir çocuğun burnunu çekmesi ya da boğazını temizlemesi tik zannedilebilir.Bazen de bu tarz fiziksel rahatsızlıklardan sonra davranışın sık tekrarlamasından dolayı tikler meydana gelebilir.

Tik Bozukluğu Nedenleri

Biyolojik yatkınlık

Zorlayıcı bir yaşam olayının ardından ortaya çıkabilir.( kardeş kıskançlığı..)

Aile içinde yaşanan geçimsizlikler, çatışmalar, huzursuz bir yaşam alanı

Evde ailenin ve okulda öğretmenin aşırı baskıcı ve otoriter bir tutuma sahip olması

Ailenin çocuktan beklentisinin çocuğun kapasitesinin üstünde olması

Çocuğun davranışlarının sürekli eleştirilmesi

Yaşıtlarıyla kıyaslamaya maruz kalması

Çocuğun bulunduğu ortamı kaygı verici ve güvensiz bulması

Yeterli ilgi ve sevgi görememekten kaynaklanan  kendine güvensizlik hali